Strana nije vidljiva! 
  FITNESS CENTAR D&D, Gramšijeva 5, 11070 Novi Beograd, telefoni: 011/ 2608-332 i 011/2608-349